affiche_Printemps-2019

Lundi – 14h à 20h
(Fermée le lundi 22 avril > Lundi de Pâques)
Mardi – 10h à 20h
Mercredi – 14h à 20h
Jeudi – 10h à 20h
Vendredi – 14h à 20h
Samedi – (BB Nageurs de 10h à 12h)
et 15h à 18h
Dimanche – 9h30 à 12h30

—-

Piscine intercommunale Creuse Grand Sud
Allée Jean-marie Couturier, 23200 Aubusson
contact.piscine@creuse-grand-sud.fr
05 55 67 71 01